Zapewnienie odpowiedniego poziomu ciśnienia wody w instalacji w budynkach mieszkalnych. - rysujcie.pl

Zapewnienie odpowiedniego poziomu ciśnienia wody w instalacji w budynkach mieszkalnych.

Wiele urządzeń w mieszkaniach wymaga dostarczania wody z określonymi wartościami ciśnienia cieczy. Jeżeli budynki posiadają kilka poziomów, ciśnienie wody pozwala na użytkowania ujęć wody na różnych poziomach. Często taki problem pojawia się, kiedy obiekt usytuowany jest w dużej odległości od stacji pomp przedsiębiorstwa wodociągowego lub ma własne ujęcie głębinowe zaopatrujące budynek w wodę. Można znaleźć rozwiązanie podnoszące poziom ciśnienia przy użyciu sprzętu hydroforowego. Warto sprawdzić parametry wody dostarczanej odbiorcom, aby dobrać moc i wydajność takich urządzeń wspomagających.


Systemy podnoszące ciśnienie wody w instalacji


Otrzymując wodę dostarczaną do obiektu, można przy pomocy hydroforu zwiększyć komfort użytkowania ujęć wody i urządzeń takich jak pralki i zmywarki. Zestawy hydroforowe składają się z pompy wody podnoszącej ciśnienie i zbiornika zapewniającego zapas wody o odpowiednich parametrach. Przy projektowaniu takich układów należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące wysokość podnoszenia słupa wody oraz wydajność wyliczoną w litrach wody na godzinę. Takie dopasowanie parametrów zestawów zapewnia stały dostęp do wody pod odpowiednim ciśnieniem oraz zapewnia optymalną pracę urządzeń napędzających hydrofory.


Zabezpieczenia instalacji hydroforowych


Zbiorniki ciśnieniowe pozwalają zgromadzić zapas wody użytkowej na bieżące zużycie. Niweluje to skoki ciśnienia, a przez to zmniejszone jest ryzyko uszkodzeń elementów baterii i urządzeń zasilanych wodą z sieci wodociągowej. Każdy hydrofor powinien mieć wbudowane zabezpieczenia ciśnieniowe tak, aby w przypadku wzrostu ciśnienie mógł on bezpiecznie usunąć taki naddatek. Warto zastosować zawory wyrównujące ciśnienie oraz zawory antyskażeniowe blokujące możliwość cofania się wody z instalacji wewnętrznej. W przypadku dużych instalacji można dodatkowo stosować filtry ograniczające ilość osadzanych we wnętrzu zbiornika związków wapnia i zanieczyszczeń, które zawiera woda dostarczane przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Słowa kluczowe:hydrofor,